Czym jest audyt językowy?

Wiele firm inwestuje olbrzymie środki w rozwój językowy swoich pracowników, a jednak tylko niewielki odsetek tychże firm sprawdza jakie rezultaty przynoszą wydatkowane na ten cel pieniądze.

Nie można mieć nad czymś kontroli, jeżeli nie jest się w stanie tym zarządzać. Audyt językowy umożliwia zarządzanie procesem szkolenia pracowników za pomocą profesjonalnych, zewnętrznych narzędzi, co pozwala na przejęcie kontroli nad procesem szkolenia językowego w firmie oraz nad jego kosztami.

Proponowany przez nas audyt językowy polega na:

 • zorganizowaniu testu dla każdego pracownika, który uczestniczy w szkoleniach językowych, aby za pomocą obiektywnych i profesjonalnych narzędzi precyzyjnie określić jego poziom znajomości języka w danym momencie (w tym celu wykorzystujemy testy Linguaskill – Cambridge Assessment English )
 • wystawieniu wszystkim przetestowanym osobom raportów egzaminów
 • przedstawieniu szczegółowego, zbiorczego raportu z sesji testowej zleceniodawcy
 • opracowanie ze zleceniodawcą celów jakie pracownicy powinni osiągnąć w określonym czasie w zakresie nauki języka obcego (usługa doradcza, w celu określenia realistycznych celów)
 • zakomunikowanie pracownikom celów jakie należy osiągnąć w uzgodnionym terminie
 • współpraca firmy szkoleniowej, zleceniodawcy oraz firmy audytującej w celu zmaksymalizowania osiągnieć uczestników kursów
 • powtórne przetestowanie wszystkich pracowników biorących udział w szkoleniu po upływie uzgodnionego czasu (1 rok lub 2 lata)
 • porównanie wyników „wejścia” i „wyjścia” oraz ewaluacja osiągniętych celów

Zalety przeprowadzenia audytu językowego:

 • przejęcie kontroli nad procesem szkoleń językowych w firmie
 • uzyskanie najbardziej wiarygodnych informacji o faktycznych kompetencjach językowych pracowników dzięki zastosowaniu w audycie obiektywnych, profesjonalnych testów przygotowanych w tym celu przez najbardziej prestiżową instytucję zajmującą się tworzeniem narzędzi oceny kompetencji językowych – Cambridge Assessment English (Linguaskill)
 • uzyskanie przez pracowników międzynarodowych raportów określających poziom znajomości języka angielskiego
 • zmotywowanie pracowników do większego wysiłku poprzez wyznaczenie im wymiernych, realistycznych i mierzalnych celów do osiągniecia w określonym czasie
 • uzyskanie obiektywnych informacji pozwalających na ocenę firmy prowadzącej szkolenia językowe w Państwa firmie
 • uzyskanie rzetelnych informacji na temat zaangażowania pracowników w proces szkoleniowy
 • informacja zwrotna na temat efektywności środków wydatkowanych na szkolenia

Chętnie przedstawimy Państwu szczegóły oferty oraz ewentualnej współpracy w zakresie audytu językowego podczas osobistego spotkania z naszym przedstawicielem.

Audyt językowy NIE jest zarezerwowany dla dużych przedsiębiorstw – jest to narzędzie, które z powodzeniem można stosować w firmie każdej wielkości.

Obsługujemy klientów z całej Polski.