MISJA

Misją naszej placówki jest stworzenie miejsca, które będzie zarażało uczestników kursów, bez względu na wiek, pasją do nauki języka angielskiego. Wierzymy, że nauka języka obcego w największej mierze zależy od wewnętrznej motywacji ucznia i wkładamy wielki wysiłek w to, żeby tę motywację stale wzmacniać.

Prowadząc ciekawe, oparte na żywym i współczesnym języku angielskim zajęcia dążymy do tego, by nasi uczniowie i absolwenci dostrzegali jak bardzo ważnym narzędziem we wszystkich dziedzinach życia jest obecnie język angielski, by widzieli jego wszechobecność w otaczającym nas świecie oraz żeby sami chcieli i potrafili czerpać z dostępnych źródeł wiedzy, kultury i rozrywki w języku angielskim również poza zajęciami w klasie.

Stosując metodę komunikatywną i kładąc olbrzymi nacisk na komunikację ustną chcemy sprawić, żeby nasi uczniowie czuli, że nie każdy musi zostać filologiem angielskim, ale każdy może efektywnie i bez wstydu używać języka angielskiego do celów, które są dla niego ważne.  Bo angielski jest dla wszystkich.

WIZJA

„OXFORD” to szkoła, w której:

  • panuje życzliwa atmosfera dużej angielskiej rodziny
  • zajęcia prowadzą wyłącznie wysoko wykwalifikowani lektorzy, którzy kochają to, co robią
  • skupiamy się na żywym, współczesnym języku angielskim, korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł (w tym z internetu)
  • wybieramy nowoczesne lecz naukowo potwierdzone i skuteczne metody nauczania,
  • korzystamy z najnowocześniejszych materiałów dydaktycznych (w tym internet, tablice interaktywne, e-wersje podręczników)
  • każdy jest postrzegany indywidualnie i może mieć wpływ na realizowane na zajęciach treści
  • nadajemy językowi angielskiemu wymiar ludzki: zajęcia z native speakerem, współpraca z podobnymi placówkami za granicą, projekty w grupach