Usługi szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Kursy językowe (dowolny język) i inne usługi szkoleniowe o charakterze językowym (konwersacje, egzaminy międzynarodowe, i in.) dla sektora MŚP (w tym dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

Bez b@rier, bez granic – kursy języków obcych dla osób indywidualnych

Kursy językowe (angielski, francuski, niemiecki) dla pracujących osób w wieku powyżej 25 lat z województwa śląskiego. Ogólne i biznesowe międzynarodowe egzaminy językowe.