1. Ogólne informacje na temat testu

 • Czym jest TOEFL Junior®??

  ETS Global to międzynarodowy wydział niezależnej amerykańskiej organizacji Educational Testing Service (ETS) – światowego lidera w dziedzinie badań edukacyjnych i tworzenia narzędzi oceny kompetencji językowych. ETS Global przeprowadza renomowane, uznawane na całym świecie testy językowe m.in. TOEFL® i TOEIC®. Dla młodzieży w wieku 11-17 lat przeznaczony jest test TOEFL Junior®.

  TOEFL Junior® to międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego, stosowany w wielu krajach na świecie, badający poziom znajomości języka angielskiego uczniów w kontekście szkoły i życia codziennego.

 • TOEFL Junior® w pigułce – co musisz wiedzieć?

  • Dostępny w formacie papierowym
  • Sekcja Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu): 42 pytania
  • Sekcja Language Form and Meaning (znajomość struktur gramatycznych i słownictwa): 42 pytania
  • Sekcja Reading Comprehension (rozumienie tekstu pisanego): 42 pytania
  • Czas trwania testu: 110 minut (+ część administracyjna około 15 minut)
  • Oceniany przy użyciu najwyższych standardów jakości ETS
 • Co sprawdza TOEFL Junior®?

  TOEFL Junior ocenia znajomość ogólnego języka angielskiego w trzech podstawowych obszarach językowych:
  1. Listening Comprehension: umiejętność rozumienia ze słuchu w warunkach życia codziennego i szkolnego;
  2. Language Form and Meaning: znajomość gramatyki i słownictwa w różnych kontekstach
  3. Reading Comprehension: czytanie ze zrozumieniem

 • Jak wygląda część Listening Comprehension?

  W tej sekcji znajdziemy nagrania w kontekście szkolnym, typowym dla młodzieży jak i w kontekście codziennego życia uczniów, rozumienie przekazu, głównych informacji i wyciąganie wniosków. Pytania odnoszą się do zróżnicowanych wypowiedzi, dialogów i monologów w języku angielskim. Co więcej, uczeń wykazuje się umiejętnością przyswajania wiedzy, uczenia się w języku angielskim.

  • Krótkie wypowiedzi i dialogi (32-34 zadań)
  • Rozbudowane wypowiedzi, dialogi (6-8 zadań)
  • 42 pytania
  • 35-40 minut
 • Jak wygląda część Language Form and Meaning?

  Sekcja ta ocenia kluczowe umiejętności językowe tj. rozumienie gramatyki i słów w kontekście, a także rozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych oraz słownictwa w kontekście.

  • Ćwiczenia gramatyczne, wybór wyrazu/formy odpowiedniego dla danego kontekstu
  • 42 pytania
  • 25 minut
 • Jak wygląda część Reading Comprehension?

  Sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej. Teksty obejmują takie obszary tematyczne jak np.: sztuka, nauka, społeczeństwo. Ponadto sekcja ta sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście pozaszkolnym np.: korespondencja (wiadomości email, listy), broszury, reklamy, harmonogramy.

  • Zróżnicowane teksty (łącznie 5, każdy tekst: 200-350 słów)
  • 42 pytania
  • 50 minut
 • Jak przedstawiane są wyniki?

  Wyniki egzaminu TOEFL Junior® są przedstawione w postaci punktów na skali i opisu umiejętności językowych typowych dla zdających, którzy osiągnęli określoną liczbę punktów. Punkty nie są odejmowane za błędne odpowiedzi.
  Wyniki egzaminu TOEFL Junior®:

  • Listening Comprehension: 200-300 punktów
  • Reading Comprehension: 200-300 punktów
  • Language Form and Meaning: 200-300 punktów

  W sumie: 600-900 punktów
  Wyniki egzaminu TOEFL Junior® i poziomy Rady Europy (CEFR)

  TOEFL Junior® (600-900 pkt) A2 B1 B2
  Listening Comprehension 225-245 250-285 290-300
  Reading Comprehension 210-245 250-275 280-300
  Language Form and Meaning 210-240 245-275 280-300
 • Jak wygląda certyfikat?

 • Chcesz wiedzieć absolutnie wszystko o teście TOEFL Junior®?

  Wszystkie informacje na temat testu znajdziesz pod adresem firmy ETS Global:
  https://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEFL-R/TOEFL-Junior-R

2. Kiedy i gdzie można zdawać test?

 • Gdzie mogę przystąpić do testu TOEFL Junior®?

  Do testu można przystąpić w siedzibie naszej szkoły w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 34/4.
  Dla zorganizowanych grup możliwe jest również przeprowadzenie testu w innej lokalizacji (wybranej przez klienta). Prosimy o kontakt z sekretariatem w celu ustalenia szczegółów.

 • Kiedy mogę przystąpić do testu TOEFL Junior®?

  TOEFL Junior® w sesji otwartej tzn. dostępnej dla wszystkich chętnych organizujemy 1 raz w roku w sesji letniej, w przedostatnią sobotę roku szkolnego. W roku szkolnym 2016/17 będzie to 24 czerwca 2017 o godz. 10:00.
  Dla grup zorganizowanych egzamin możemy przeprowadzić w wybranym przez klienta terminie. Prosimy o kontakt z sekretariatem w celu ustalenia szczegółów.
  Jeżeli bardzo chciałbyś podejść do testu w innym terminie, a nie należysz do grupy zorganizowanej, zgłoś się do naszego sekretariatu. Czasami istnieje możliwość zorganizowania sesji indywidualnej – sprawdzimy to dla ciebie.

 • Co muszę przynieść ze sobą w dniu testu?

  W dniu testu należy przybyć na miejsce, gdzie odbywać się będzie test 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia testu.
  Należy obowiązkowo mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub ważną legitymację szkolną). Osoby bez ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem nie będą mogły przystąpić do testu.
  Osoba zdająca musi przyjść w towarzystwie swojego rodzica lub opiekuna prawnego, który podpisze zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej, która jest niezbędna aby móc podejść do egzaminu. Zgoda taka może również zostać przesłana Państwu mailowo, wydrukowana, podpisana przez rodzica i przyniesiona przez niepełnoletnią osobę zdającą egzamin w dniu egzaminu.

 • Jaki jest koszt przystąpienia do testu TOEFL Junior®?

  Koszt przystąpienia do testu TOEFL Junior® wynosi 300 zł.

 • Masz pytania związane ze zgłoszeniem, na które nie uzyskałeś odpowiedzi?

  Zadzwoń pod numer 501 171 935 w godz. 10:00 – 21:00.

3. Korzyści dla kandydatów i ich rodziców

 • Dlaczego warto zdawać TOEFL Junior®? – korzyści dla kandydatów

  • sprawdzisz swoją znajomość języka angielskiego za pomocą renomowanego, międzynarodowego testu i otrzymasz międzynarodowy certyfikat
  • otrzymasz rzetelny, obiektywny wynik testu, w postaci punktacji na skali; wyniki testu skorelowane są do poziomów Rady Europy (skala CEFR)
  • ponieważ egzamin składa się z trzech części, z których otrzymasz osobne oceny zobaczysz dokładnie jakie są twoje słabe i mocne strony (uwaga! może się okazać, że masz tylko mocne strony! 😉 )
  • nie musisz dojeżdżać do oddalonego centrum egzaminacyjnego – jesteśmy w Gliwicach!
 • Dlaczego warto zdawać TOEFL Junior®? – korzyści dla rodziców kandydatów

  • sprawdzisz znajomość języka angielskiego swojego dziecka za pomocą obiektywnego narzędzia o międzynarodowej renomie – wyniki są prezentowane w podziale na poszczególne sprawności, można więc dodatkowo stwierdzić w którym obszarze dziecko radzi sobie lepiej, a w którym gorzej
  • zweryfikujesz, czy pieniądze, które wydajesz na kursy języka angielskiego w prywatnych szkołach przynoszą wymierne rezultaty (!)
  • testując swoje dziecko regularnie (np. co rok lub co dwa lata) będziesz w stanie stwierdzić, czy przyrost wiedzy w ogólnym ujęciu jest stały (a o to przecież chodzi w przypadku nauki języków obcych) i czy w założonym czasie (np. do matury) twoje dziecko ma szansę opanować język na dobrym, komunikatywnym poziomie (np. B2). Jeżeli nie, będziesz mieć czas by mu pomóc, póki jest na to czas.