1. Ogólne informacje na temat testu

 • Co to jest BULATS?

  BULATS (Business Language Testing Service) to test z języka angielskiego w środowisku pracy autorstwa Cambridge English Language Assessment – światowego lidera w zakresie tworzenia narzędzi oceny kompetencji językowych.

  BULATS jest testem przeznaczonym dla osób dorosłych, chcących potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego w kontekście pracy międzynarodowym certyfikatem renomowanej firmy.

 • BULATS w pigułce – co musisz wiedzieć?

  BULATS składa się z trzech niezależnych modułów:

  1. Reading, Listening & Language Knowledge (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, znajomość struktur gramatycznych i słownictwa)
  2. Writing (umiejętność pisania)
  3. Speaking (umiejętność komunikacji ustnej)

  Fakt, że moduły są niezależne oznacza, że:

  1. możesz wybrać dowolny moduł/moduły, które chcesz zdawać (1, 2 lub wszystkie 3 moduły)
  2. każdy moduł jest oceniany osobno, a ich wyniki nie sumują się.

  Niezależność modułów jest bardzo konkurencyjną cechą testu BULATS pozwala bowiem na skontrolowanie wybranego obszaru wiedzy oraz na dostosowanie zakresu testu do indywidulanych potrzeb i możliwości finansowych zarówno w przypadku osób indywidualnych jak i klientów instytucjonalnych.

  Test jest zdawany w całości komputerowo (dotyczy wszystkich modułów).

 • Jak wygląda moduł Reading, Listening & Language Knowledge?

  Moduł Reading, Listening & Language Knowledge sprawdza znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, rozumienie tekstów pisanych oraz rozumienie ze słuchu wypowiedzi dotyczących środowiska pracy.

  Moduł ten trwa około 90 minut + 15 minut na część administracyjną.

  Zdawany jest komputerowo.

  Moduł ten jest tzw. testem adaptacyjnym, co oznacza, że system zadaje pytania w oparciu o poprawność odpowiedzi udzielonej na poprzednie pytanie: jeżeli kandydat udzieli poprawnej odpowiedzi, kolejne pytanie jest trudniejsze, natomiast jeżeli odpowiedź jest błędna, kolejne pytanie jest łatwiejsze. W ten sposób system kontunuuje test, aż do ustalenia poziomu, na którym kandydat konsekwentnie udziela poprawnych odpowiedzi. Z uwagi na powyższy sposób działania podany czas trwania testu może ulec skróceniu np. jeżeli kandydat jest na bardzo niskim poziomie, lub też gdy system jest w stanie szybko zdiagnozować poziom kandydata na podstawie udzielanych przez niego odpowiedzi.

  Wynik jest generowany przez system i jest widoczny natychmiast po zakończeniu testu. Najczęściej możliwe jest również otrzymanie Raportu BULATS (oficjalne zaświadczenie/certyfikat) w tym samym dniu, bezpośrednio po egzaminie.

 • Jak wygląda moduł Writing?

  Moduł Writing sprawdza umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych w środowisku pracy oraz zakres słownictwa i struktur gramatycznych.
  Moduł ten trwa 45 minut + 15 minut na część administracyjną

  Zdawany jest komputerowo.

  Moduł Writing polega na napisaniu dwóch tekstów:

  1. krótki tekst użytkowy np. e-mail, wiadomość, krótki list/pismo (50-60 słów). Część ta jest obowiązkowa, a otrzymana z niej ocena stanowi 1/3 ostatecznej oceny;
  2. dłuższy tekst (180-200 słów) np. pismo, raport, zgodnie z instrukcją. Można wybrać jedną z dwóch przedstawionych opcji. Otrzymana z tej części ocena stanowi 2/3 ostatecznej oceny za ten moduł.

  Moduł Writing oceniany jest przez egzaminatorów BULATS. Wyniki dostępne są bardzo szybko, w zależności od liczby osób jednorazowo przystępujących do egzaminu. Nierzadko dostępne są w tym samym dniu lub w dniu następnym.

 • Jak wygląda moduł Speaking?

  Moduł Speaking sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnych w środowisku pracy.

  Moduł ten trwa 15 minut + 15 minut na część administracyjną.

  Zdawany jest komputerowo.

  Moduł składa się z 5 części:

  1. rozmowa: udzielenie odpowiedzi na 8 pytań o sobie w kontekście pracy (np. Gdzie pracujesz?)
  2. czytanie na głos: przeczytanie na głos 8 zdań wyświetlanych na ekranie
  3. prezentacja: ustna prezentacja (ok. 1 minuty) na otrzymany temat związany z pracą (np. jak twoim zdaniem powinno wyglądać idealne biuro?) (jest krótki czas na przygotowanie),
  4. prezentacja z wykresami: ustna prezentacja (ok. 1 minuty) przygotowana w oparciu o wyświetlone na ekranie wykresy (np. słupkowe) dotyczące zagadnień biznesowych (jest krótki czas na przygotowanie),
  5. komunikacja: wyrażenie swojej opinii na pięć pytań dotyczących jednego zagadnienia (np. planowanie konferencji; przykład pytania: Jaka lokalizacja jest twoim zdaniem najlepsza na zorganizowanie konferencji?)

  Moduł Speaking oceniany jest przez egzaminatorów BULATS. Wyniki dostępne są bardzo szybko, w zależności od liczby osób jednorazowo przystępujących do egzaminu. Nierzadko dostępne są w tym samym dniu lub w dniu następnym.

 • Jak przedstawiane są wyniki ?

  Każdy moduł oceniany jest osobno. Oceny modułów nie sumują się do jednej całościowej oceny. To bardzo ważna cecha testu BULATS, gdyż możesz wykazać się np. wysokim wynikiem z modułu Writing, podczas gdy na przykład twoja umiejętność komunikacji ustnej jest niższa. Możesz też wybrać moduł, który uwypukli twoje mocne strony.

  Testów tych nie można nie zdać. Zawsze otrzymasz oficjalne potwierdzenie swoich obecnych kompetencji językowych w skali Rady Europy (CEFR) od A1 do C2.

  Wyniki przedstawiane są w postaci tzw. Raportów BULATS z oceną w skali Rady Europy od A1 do C2 wraz z opisem umiejętności typowych dla danego poziomu na odwrocie dokumentu.

  Na podstawie umowy pomiędzy Cambridge English Language Assessment z portalem społecznościowym LinkedIn możliwe jest dołączenie swoich wyników z testu do swojego profilu na portalu LinkedIn.

 • Jak wygląda Raport BULATS ?


 • Chcesz wiedzieć absolutnie wszystko na temat testów BULATS?

  Wszystkie informacje na temat testów, a także przykładowe testy i materiały przygotowawcze znajdziesz pod adresem: www.bulats.org. Możesz zobaczyć pełny test z każdego modułu.

  Możesz również pobrać informator dla osób podchodzących do testu BULATS: http://www.bulats.org/sites/bulats.org/files/info_cand_en.pdf

2. Kiedy i gdzie można zdawać test?

 • Gdzie mogę przystąpić do testów BULATS ?

  Testy BULATS można zdawać w siedzibie OXFORD s.c. w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 34/4.

  Dla grup zorganizowanych (np. dla klientów instytucjonalnych) prowadzimy również sesje zamknięte, w tym wyjazdowe. Praktycznie oznacza to, że jesteśmy gotowi przyjechać do klienta, do jego siedziby lub w inne wyznaczone miejsce i na własnym sprzęcie (dysponujemy mobilnym laboratorium egzaminacyjnym) przeprowadzić testy BULATS dla wybranej grupy.

  Możliwe jest również nawiązanie współpracy polegające na samodzielnym przeprowadzaniu testów przez naszego klienta (np. w procesie rekrutacji pracowników klienta).

 • Kiedy mogę przystąpić do testów BULATS?

  Testy BULATS można zdawać w obrębie organizowanych okresowo sesji egzaminacyjnych (terminy każdorazowo publikowane w aktualnościach na naszej stronie) lub w dowolnie wybranym terminie (również w przypadku osób indywidualnych). Wystarczy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie i umówić się na test w dogodnym czasie.

 • Co mam ze sobą przynieść w dniu testu?

  W dniu testu należy przybyć na miejsce, gdzie odbywać się będzie test 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia testu.

  Należy obowiązkowo mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Osoby bez ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem nie będą mogły przystąpić do testu.

  Zapisując się na test BULATS otrzymasz również „Zasady obowiązujące osoby przystępujące do testów BULATS”, w których podane są warunki przystępowania do testu (np. co można, a czego nie można wnosić ze sobą na salę egzaminacyjną, itp.)

 • Jaki jest koszt przystąpienia do testu BULATS?

  Koszt testów BULATS organizowanych na miejscu, tj. w Gliwicach przy ul. Zwyciestwa 34/4 dla osób indywidualnych kształtuje się następująco:

  1. Cena za 1 (dowolny) moduł: 250 zł
  2. Cena za 2 (dowolne) moduły: 400 zł
  3. Cena za wszystkie 3 moduły: 500 zł

  Powyższy cennik może ulec zmianie (w górę lub w dół) w przypadku grup zorganizowanych (np. sesje dla klientów instutucjonalnych) w zależności od liczebności grupy, odległości od centrum egzaminacyjnego, ilości zamawianych modułów itp. W sprawach sesji dla grup zorganizowanych zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

3. Korzyści dla kandydatów indywidualnych / pracodawców

 • Dlaczego warto zdawać test BULATS? – korzyści dla egzaminowanych

  • uzyskasz międzynarodowe zaświadczenie swoich kompetencji w zakresie języka angielskiego w środowisku pracy wydane przez renomowaną instutycję (Cambridge English)
  • możesz wybrać obszar kompetencji, który chcesz przetestować
  • otrzymasz osobne zaświadczenie z każdego modułu – następnie możesz wybrać te, którymi chcesz się pochwalić
  • możesz dołączyć zaświadczenia do swojego profilu na portalu LinkedIN – rekruterzy będą mieli rzetelną i wiarygodną informację na temat twoich faktycznych umiejętności językowych
  • możesz podejść do testu praktycznie w dowolnym momencie i błyskawicznie otrzymać wyniki
 • Dlaczego warto stosować test BULATS? – korzyści dla pracodawców

  • można sprawdzić faktycznie posiadane przez pracowników kompetencje językowe w dowolnie wybranym obszarze (mówienie? pisanie? ogólna bierna znajomość?) lub ich kombinacji
  • można monitorować przyrost wiedzy pracowników i tym samym monitorować efektywność prowadzonych w firmie szkoleń językowych
  • można włączyć testy BULATS w proces rekrutacji i sprawdzać natychmiast na miejscu (w dowolnym momencie) deklarowaną przez aplikujących o pracę znajomość języka angielskiego w środowisku pracy
  • można włączyć testy BULATS w proces zarządzania zasobami ludzkimi (np. określić poziom znajomości języka w oparciu o testy BULATS dla konkretnych stanowisk w firmie)