LinguaSkill – Cambridge Assessment English

1. Ogólne informacje na temat testów

Co to jest LINGUASKILL?

LINGUASKILL to test z języka angielskiego autorstwa Cambridge Assessment English – światowego lidera w zakresie tworzenia narzędzi oceny kompetencji językowych.

LINGUASKILL jest testem przeznaczonym dla osób dorosłych, chcących potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego międzynarodowym certyfikatem renomowanej firmy.

LINGUASKILL występuje w dwóch wariantach:

 • General English (język angielski ogólny)
 • Business English (język angielski w środowisku pracy)

LINGUASKILL w pigułce – co musisz wiedzieć?

LINGUASKILL składa się z trzech niezależnych modułów:

 1. Reading & Listening (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, znajomość struktur gramatycznych i słownictwa)
 2. Writing (umiejętność pisania)
 3. Speaking (umiejętność komunikacji ustnej)

Fakt, że moduły są niezależne oznacza, że:

 1. możesz wybrać dowolny moduł/moduły, które chcesz zdawać (1, 2 lub wszystkie 3 moduły)
 2. każdy moduł jest oceniany osobno, a ich wyniki mogą zostać podsumowane i uśrednione lub też podane osobno (na osobnych raportach)

Niezależność modułów jest bardzo konkurencyjną cechą testu LINGUASKILL pozwala bowiem na skontrolowanie wybranego obszaru wiedzy (lub jej całości) oraz na dostosowanie zakresu testu do indywidulanych potrzeb i możliwości finansowych zarówno w przypadku osób indywidualnych jak i klientów instytucjonalnych.

Test jest zdawany w całości komputerowo (dotyczy wszystkich modułów).

Jak wygląda moduł Reading & Listening?

Moduł Reading & Listening sprawdza znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, rozumienie tekstów pisanych oraz rozumienie ze słuchu.
Moduł ten trwa około 85 minut + 10 minut na część administracyjną.
Zdawany jest komputerowo.
Moduł ten jest tzw. testem adaptacyjnym, co oznacza, że system zadaje pytania w oparciu o poprawność odpowiedzi udzielonej na poprzednie pytanie: jeżeli kandydat udzieli poprawnej odpowiedzi, kolejne pytanie jest trudniejsze, natomiast jeżeli odpowiedź jest błędna, kolejne pytanie jest łatwiejsze. W ten sposób system kontunuuje test, aż do ustalenia poziomu, na którym kandydat konsekwentnie udziela poprawnych odpowiedzi. Z uwagi na powyższy sposób działania podany czas trwania testu może ulec skróceniu np. jeżeli kandydat jest na bardzo niskim poziomie, lub też gdy system jest w stanie szybko zdiagnozować poziom kandydata na podstawie udzielanych przez niego odpowiedzi.
Wynik jest generowany przez system i jest widoczny natychmiast po zakończeniu testu. Najczęściej możliwe jest również otrzymanie Raportu LINGUASKILL (oficjalne zaświadczenie/certyfikat) w tym samym dniu, bezpośrednio po egzaminie.

Jak wygląda moduł Writing?

Moduł Writing sprawdza umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych oraz zakres słownictwa i struktur gramatycznych.
Moduł ten trwa 45 minut + 10 minut na część administracyjną
Zdawany jest komputerowo.
Moduł Writing polega na napisaniu dwóch tekstów:
1. krótki tekst użytkowy np. e-mail, wiadomość, krótki list/pismo (50-60 słów).
2. dłuższy tekst (180-200 słów) np. pismo, raport, list – zgodnie z instrukcją.

Wyniki dostępne są bardzo szybko – standardowo do 2 dni roboczych. W praktyce nierzadko nawet w kilka minut po zakończeniu egzaminu.

Jak wygląda moduł Speaking?

Moduł Speaking sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnych w języku angielskim.
Moduł ten trwa 15 minut + 10 minut na część administracyjną.
Zdawany jest komputerowo.
Moduł składa się z 5 części:
1. rozmowa: udzielenie odpowiedzi na 8 pytań o sobie (np. Gdzie pracujesz?)
2. czytanie na głos: przeczytanie na głos 8 zdań wyświetlanych na ekranie
3. prezentacja: ustna prezentacja (ok. 1 minuty) na określony temat (jest krótki czas na przygotowanie),
4. prezentacja z materiałem wizualnym: ustna prezentacja (ok. 1 minuty) przygotowana w oparciu o wyświetlone na ekranie zdjęcia, wykresy, zestawienia (jest krótki czas na przygotowanie),
5. komunikacja: wyrażenie swojej opinii na pięć pytań dotyczących jednego zagadnienia (np. znaczenie internetu w twoim życiu)
Wyniki dostępne są bardzo szybko – standardowo do 2 dni roboczych. W praktyce nierzadko nawet w kilka minut po zakończeniu egzaminu.

Jak przedstawiane są wyniki?

Każdy moduł oceniany jest osobno, chociaż moduły mogą zostać uśrednione i zaprezentowane w sposób sumaryczny. To bardzo ważna cecha testu LINGUASKILL, gdyż możesz wykazać się np. wysokim wynikiem z modułu Writing, podczas gdy na przykład twoja umiejętność komunikacji ustnej jest niższa. Możesz też wybrać moduł, który uwypukli twoje mocne strony.
Testów tych nie można nie zdać. Zawsze otrzymasz oficjalne potwierdzenie swoich obecnych kompetencji językowych w skali Rady Europy (CEFR) od A1 do C1+.
Wyniki przedstawiane są w postaci tzw. Raportów LINGUASKILL z oceną w skali Rady Europy od A1 do C2 wraz z opisem umiejętności typowych dla danego poziomu na odwrocie dokumentu.

Jak wygląda Raport LINGUASKILL?

Chcesz wiedzieć absolutnie wszystko na temat testów LINGUASKILL?

Pod poniższym linkiem znajdują się wszelkie inne informacje dotyczące testu Linguaskill publikowane przez Cambridge Assessment English:

https://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/linguaskill/

Klikając na poniższe linki można zapoznać się z przebiegiem poszczególnych części testu.  Wypełnienie ich NIE podaje jakichkolwiek wyników.  Celem tych materiałów jest wyłącznie zapoznanie kandydatów z formatem egzaminu.

Część Reading & Listening:

https://www.metritests.com/metricatestdelivery/Assessment/Assignment?test=LSKLDEMO02

Część Speaking:

https://www.metritests.com/metricatestdelivery/Assessment/Assignment?test=LinguaskillBusinessSpeakingSampleTest

Część Writing:

https://www.metritests.com/metricatestdelivery/Assessment/Assignment?test=WritingDemoLinguaskillBusiness

MATERIAŁY PRZYGOTOWAWCZE:

Istnieją też dwa narzędzia pozwalające zarówno zapoznać się z formatem, jak i lepiej przygotować się do testu. Używając ich otrzymujesz informację o osiąganych wynikach, a nawet o ewentualnych postępach w przypadku regularnych ćwiczeń.

Speaking: https://speakandimprove.com/

Writing: https://writeandimprove.com/

Jeszcze więcej informacji na temat  egzaminu dla osób chcących do niego przystąpić znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill/information-about-the-test/practice-materials/

2. Kiedy i gdzie można zdawać test?

Gdzie mogę przystąpić do testów LINGUASKILL?

Testy LINGUASKILL można zdawać w siedzibie OXFORD s.c. w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 34/4.

Dla grup zorganizowanych (np. dla klientów instytucjonalnych) prowadzimy również sesje zamknięte, w tym wyjazdowe.  Praktycznie oznacza to, że jesteśmy gotowi przyjechać do klienta, do jego siedziby lub w inne wyznaczone miejsce i na własnym sprzęcie (dysponujemy mobilnym laboratorium egzaminacyjnym) przeprowadzić testy LINGUASKILL dla wybranej grupy.

Możliwe jest również nawiązanie współpracy polegające na samodzielnym przeprowadzaniu testów przez naszego klienta (np. w procesie rekrutacji pracowników klienta).

Kiedy mogę przystąpić do testów LINGUASKILL?

Testy LINGUASKILL można zdawać w obrębie organizowanych okresowo sesji egzaminacyjnych (terminy każdorazowo publikowane w aktualnościach na naszej stronie) lub w dowolnie wybranym terminie (również w przypadku osób indywidualnych).  Wystarczy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie i umówić się na test w dogodnym czasie.

Co mam ze sobą przynieść w dniu testu?

W dniu testu należy przybyć na miejsce, gdzie odbywać się będzie test 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia testu.

Należy obowiązkowo mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Osoby bez ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem nie będą mogły przystąpić do testu.

Jaki jest koszt przystąpienia do testu LINGUASKILL?

Koszt testów LINGUASKILL organizowanych na miejscu, tj. w Gliwicach przy ul. Zwyciestwa 34/4 dla osób indywidualnych kształtuje się następująco:

 1. Cena za 1 (dowolny) moduł: 300 zł
 2. Cena za 2 (dowolne) moduły: 400 zł
 3. Cena za wszystkie 3 moduły: 500 zł

Powyższy cennik może ulec zmianie (w górę lub w dół) w przypadku grup zorganizowanych (np. sesje dla klientów instutucjonalnych) w zależności od liczebności grupy, odległości od centrum egzaminacyjnego, ilości zamawianych modułów itp.  W sprawach sesji dla grup zorganizowanych zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

3. Korzyści dla kandydatów indywidualnych / pracodawców

Dlaczego warto zdawać test LINGUASKILL? – korzyści dla egzaminowanych

 • uzyskasz międzynarodowe zaświadczenie swoich kompetencji w zakresie języka angielskiego w środowisku pracy wydane przez renomowaną instutycję (Cambridge Assessment English)
 • możesz wybrać obszar kompetencji, który chcesz przetestować
 • otrzymasz osobne zaświadczenie z każdego modułu – następnie możesz wybrać te, którymi chcesz się pochwalić
 • możesz podejść do testu praktycznie w dowolnym momencie i błyskawicznie otrzymać wyniki

Dlaczego warto stosować test LINGUASKILL? – korzyści dla pracodawców

 • można sprawdzić faktycznie posiadane przez pracowników kompetencje językowe w dowolnie wybranym obszarze (mówienie? pisanie? ogólna bierna znajomość?) lub ich kombinacji
 • można monitorować przyrost wiedzy pracowników i tym samym monitorować efektywność prowadzonych w firmie szkoleń językowych
 • można włączyć testy LINGUASKILL w proces rekrutacji i sprawdzać natychmiast na miejscu (w dowolnym momencie) deklarowaną przez aplikujących o pracę znajomość języka angielskiego w środowisku pracy
 • można włączyć testy LINGUASKILL w proces zarządzania zasobami ludzkimi (np. określić poziom znajomości języka w oparciu o testy LINGUASKILL dla konkretnych stanowisk w firmie)