• 1. Co powinnaś/powinieneś wiedzieć na temat projektu?

  Uczestnicząc w naszym projekcie możesz wziąć udział w bezpłatnym kursie języka angielskiego ogólnego (General English).

  W ramach projektu zapewniamy:

  • 120 h dydaktycznych kursu
  • podręczniki
  • międzynarodowy zewnętrzny egzamin językowy

  Zajęcia odbywać się będą w salach naszej szkoły w centrum Gliwic, ul. Zwycięstwa 34.

  Terminy zajęć, podobnie jak tryb (1 lub 2 razy w tygodniu) są różne dla różnych grup.  Wybór terminu jest częścią zgłoszenia (więcej o zgłoszeniu: patrz pytanie nr 4 poniżej: Jak mogę się zgłosić do projektu?).

 • 2. Kto może wziąć udział w kursach?

  Aby wziąć udział w kursie musisz spełniać wszystkie trzy poniższe warunki łącznie:

   • Mieć ukończone 18 lat
   • Mieszkać i/lub pracować na terenie województwa śląskiego
   • Być osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło bądź umowy agencyjnej

  UWAGA!
  Osoby samozatrudnione (prowadzące działalność gospodarczą) nie są uważane za zatrudnione, chyba, że jednocześnie są zatrudnione na podstawie innej umowy jw. Osoby te nie kwalifikują się zatem do projektu.
  Dodatkowo musisz również spełniać przynajmniej jeden z warunków podanych w punkcie 3.

 • 3. Jakie osoby będą traktowane priorytetowo?

  Niektóre grupy osób są uważane za defaworyzowane na rynku pracy, co zwiększa ich szanse na uczestnictwo w projekcie:

    • osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. co najwyżej średnie z maturą)
    • osoby w wieku powyżej 50 lat (ukończone 50 lat w dniu rozpoczęcia zajęć)
    • kobiety
    • osoby zamieszkujące tereny wiejskie lub miasteczka do 25 tys. mieszkańców
    • osoby z niepełnosprawnościami
     UWAGA! Musisz należeć do co najmniej 1 (i to wystarczy) z powyższych grup, aby móc wziąć udział w projekcie.
     Uprzedzając pytania: tak, wystarczy, że jesteś kobietą.
     Podczas rekrutacji będziesz musiał/a przedstawić dokumenty (np. aktualną umowę świadczącą o zatrudnieniu) i/lub podpisać oświadczenia potwierdzające przynależność do odpowiedniej grupy defaworyzowanej.
 • 4. Jak mogę się zgłosić do projektu?

  Upewnij się najpierw, że spełniasz kryteria uczestnictwa (przeczytaj punkty 2 i 3 powyżej).
  Aby rozpocząć proces aplikacji kliknij w ikonkę z brytyjską flagą poniżej. Zgłoszenie zawiera test językowy, więc upewnij się, że masz ok. 20 minut na wysłanie zgłoszenia. Test językowy jest kluczowy dla określenia Twojego poziomu znajomości języka i zakwalifikowania Cię do grupy na odpowiednim poziomie. Zmiana poziomu nie jest możliwa, dlatego tak ważne jest rzetelne podejście do testu.
  UWAGA!
  Po zakwalifikowaniu Cię na kurs zostaniesz poproszona/-y o przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu podpisanego przez Twojego pracodawcę/zleceniodawcę, na podanym przez nas wzorze. Wzór zaświadczenia otrzymasz mailowo wraz z informacją o zakwalifikowaniu Cię do projektu.

 • 5. Masz pytania?

  Wszystkie informacje jakie są Ci potrzebne zamieszczone są w punktach powyżej. Staraliśmy się, aby były wyczerpujące, a zarazem możliwie skrótowe. Zanim zadzwonisz, sprawdź, czy interesująca Cię informacja rzeczywiście nie jest umieszczona w którymś z powyższych punktów.

  W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

  Kwestie formalne (kwalifikacja do projektu, warunki uczestnictwa, umowa, itp.):

  Biuro Projektu – 32 231 96 40 (Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa)

  Kwestie związane ze szkoleniem i egzaminami: OXFORD s.c. – 501 171 935

  Informujemy, że nie udzielamy dodatkowych informacji ani wyjaśnień mailowo.

 •  

38841823 - round glossy icon with national flag of the uk on white background