• 1. Co powinnaś/powinieneś wiedzieć na temat projektu?

  Uczestnicząc w naszym projekcie możesz wybrać spośród kursów trzech języków obcych*:

  • angielski
  • francuski
  • niemiecki

  W ramach projektu zapewniamy:

  • 120 h dydaktycznych kursu
  • podręczniki
  • międzynarodowy egzamin językowy (różne dostępne egzaminy)

  Zajęcia odbywać się będą w salach naszej szkoły w centrum Gliwic.

  Wymagana jest wpłata własna w kwocie ok. 299 zł (15% wartości usługi).

 • 2. Kto może wziąć udział w kursach?

  Aby wziąć udział w kursie musisz spełniać wszystkie trzy poniższe warunki łącznie:

  • Mieć ukończone 25 lat
  • Mieszkać i/lub pracować na terenie województwa śląskiego
  • Być osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło bądź umowy agencyjnej

   UWAGA!
   Osoby samozatrudnione (prowadzące działalność gospodarczą) nie są uważane za zatrudnione, chyba, że jednocześnie są zatrudnione na podstawie innej umowy jw.
   Osoby samozatrudnione mogą skorzystać z bardzo interesujących dofinansowanych szkoleń w ramach innego projektu (więcej informacji tutaj: http://oxfordschool.pl/projekty/msp/)
  • Dodatkowo musisz również spełniać przynajmniej jeden z warunków podanych w punkcie 3.
 • 3. Jakie osoby będą traktowane priorytetowo?

  Niektóre grupy osób są uważane za defaworyzowane na rynku pracy i z tego tytułu otrzymują dodatkowe punkty rekrutacyjne, co zwiększa ich szanse na uczestnictwo w projekcie:

  • osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. co najwyżej średnie z maturą) (+10 pkt.)
  • osoby w wieku powyżej 50 lat (ukończone 50 lat w dniu rozpoczęcia zajęć) (+10 pkt.)
  • kobiety (+2 pkt)
  • osoby zamieszkujące tereny wiejskie lub miasteczka do 25 tys. mieszkańców (+2 pkt.)
  • osoby z niepełnosprawnościami (+2 pkt.)
   UWAGA!
   Musisz należeć do co najmniej 1 (i to wystarczy) z powyższych grup, aby móc wziąć udział w projekcie.
   Uprzedzając pytania: tak, wystarczy, że jesteś kobietą.
   Podczas rekrutacji będziesz musiał/a przedstawić dokumenty (np. aktualną umowę świadczącą o zatrudnieniu) i/lub podpisać oświadczenia (np. poziom wykształcenia) potwierdzające przynależność do odpowiedniej grupy defaworyzowanej.
 • 4. Jak mogę się zgłosić do projektu?

  Upewnij się najpierw, że spełniasz kryteria uczestnictwa (przeczytaj punkty 2 i 3 powyżej).

  Aby rozpocząć proces aplikacji kliknij w ikonkę wybranego języka poniżej. 

  UWAGA!

  Po wysłaniu zgłoszenia w ciągu 7 dni roboczych musisz dostarczyć do Biura Obsługi Klienta zaświadczenie o zatrudnieniu podpisane przez Twojego pracodawcę/zleceniodawcę.  Zeskanowane zaświadczenie wyślij mailem na adres: rekrutacja@oxfordschool.pl. Oryginał zaświadczenia zachowaj, gdyż w razie zakwalifikowania Cię do projektu poprosimy Cię o dostarczenie go w dniu podpisywania umowy uczestnictwa. Wzór zaświadczenia jest dostępny na stronie internetowej projektu: www.bezbarier.wasko.pl

 • 5. Masz pytania?

  Wszystkie informacje jakie są Ci potrzebne zamieszczone są w punktach powyżej. Staraliśmy się, aby były wyczerpujące, a zarazem możliwie skrótowe. Zanim zadzwonisz, sprawdź, czy interesująca Cię informacja rzeczywiście nie jest umieszczona w którymś z powyższych punktów.

  W razie wątpliwości proszę dzwonić na numer: 501 171 935

  Informujemy, że nie udzielamy dodatkowych informacji ani wyjaśnień mailowo.

 •  

38841823 - round glossy icon with national flag of the uk on white background

38841694 - round glossy icon with national flag of france on white background

38841690 - round glossy icon with national flag of germany on white background